הרצאה פרופ' אלי פלי

בתאריך  22.1.2018 בשעה 16:00 יתן פרופ' אלי פלי  Professor of Ophthalmology, Harvard Medical School, USA
הרצאה בנושא:

Simulations in Vision Rehabilitation: The Good the Bad and the Ugly