סגל מינהלי

יחידה מנהלית א'

שם תפקיד טלפון
מר ערן גלעדי ראש מנהל 03-5318721
גב' שירה נתיב מרכזת בית הספר 03-5317268

יחידה מנהלית ב'

שם תפקיד טלפון
גב' עדי עמרם אופטומטריסטית 03-5317692/1
גב' עדי ענתבי אופטומטריסטית 03-5317692/1