מבנה הלימודים והדרישות לתואר ראשון

 

לימודי התואר הראשון נלמדים בהיקף של מסלול מורחב, חד חוגי, ונמשכים ארבע שנים. הלימודים מתקיימים במסגרת תוכנית שבועית מלאה וללא אפשרות בחירה.

 הנחיות למתן פטורים שנה א

 

 

כל בקשת פטור על סמך לימודים קודמים חייבת לעבור קודם את וועדת סטטוס.

 

 

 * לסטודנטים המבקשים פטור על סמך לימודים אקדמאים קודמים יש להגיש בקשה למדור סטטוס ולצרף לבקשה תעודת בגרות מקורית או תעודת בגרות מאושרת ע"י משרד החינוך וכן גיליון ציונים מפורט, רשמי וחתום מטעם המוסד בו למדתם.

החומר ימסר בידי הסטודנט לעיון ואישור ראש המחלקה ויועבר על ידו להמשך טיפול סטטוס.

מכתב אישור מתן  הפטור ישלח לסטודנט.

שימו לב! יש להגיש את הבקשות לפטורים עד חודש מתחילת שנת הלימודים.

 

בתחילת שנת הלימודים תלמידי שנה ב' נדרשים לרכוש ערכה אישית של:

  1. אופטלמוסקופ-רטינוסקופ
  2. סרגל PD
  3. אוקלודר

הרכישה תהיה במרוכז לכל הכיתה ע"י נציג של אותה שנה.

תוכנית הלימודים היא קלינית ומורכבת משלבים כאשר אין אפשרות לדלג על שלב כל שהוא במהלך הלימודים.

בסוף כל שנת לימודים צוות המרצים וראש המגמה יחליטו על סמך הישגי הסטודנטים מי ימשיך בלימודי אופטומטריה. סטודנט שעבר את כל הקורסים יעבור לשנה הבאה ללא הסתייגויות. במידה וסטודנט נכשל באחד או יותר מהקורסים לא ניתן יהיה להתקדם לשנה הבאה, זאת בהתאם לחוזר הכללים למעבר משנה לשנה שהופץ בין הסטודנטים, ויופץ שנית בזמן הכנת תוכנית הלימודים.

 

בנוסף ללימודי אופטומטריה הסטודנטים מתבקשים ללמוד את הקורסים הבאים:

-7 קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 14 שעות שנתיות/ 7 קורסים כלליים למי שאינו יהודי

-קורס כללי בהיקף של 2 שעות שנתיות

-בחינה במושגי יסוד ביהדות

  

 ה-הרצאה/ת-תרגיל/מ-מעבדה

   

סמסטר א'

סמסטר ב'

שנה א'

  ה      ת     מ ה     ת      מ
82-101 ביולוגיה כללית וביולוגיה של התא 2  
82-102 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה כללית   6
82-103 אנטומיה כללית 2  
82-104 פיסיקה כללית 1 3      2  
82-105 פיסיקה כללית 2   3     2
82-106 פיסיקה כללית מעבדות                   2
82-107 מתמטיקה 2      2  
82-109 אופטיקה כללית 1 3      2     2  
82-110 אופטיקה כללית 2   3    2        2
82-116 כימיה כללית וכימיה אורגנית 3      1      
82-117 ביוכימיה   4
82-119 מבוא לבדיקות אופטומטריות   1
82-120 אופטיקה של הראייה 2 2

שנה ב'

     
82-201 נוהלי בדיקות 1 4  
82-202 נוהלי בדיקות 1-מרפאות               6  
82-204 פיזיולוגיה של הראיה א 3  
82-205 פיזיולוגיה של הראיה ב   3
82-206 מיקרוביולוגיה   2               2
82-209 נוהלי בדיקות 2   4
82-210 נוהלי בדיקות -מרפאות                     6
82-211 עדשות אופטלמיות 3  
82-212 אנטומיה ופיזיולוגיה עינית   6
82-213 עדשות אופלמיות   3
82-214 אופטיקאות 1 1            3  
82-215 אופטיקאות 2                     3
82-216 תפיסה תחושתית של הראייה 1 2  
82-217 תפיסה תחושתית של הראייה 2   2
82-218 אופטיקה פיסיולוגית -ראיה דו עינית   2

שנה ג'

     
82-301 נוהלי בדיקות 3 2  
82-302 קליניקה אופטומטרית 1-מרפאות               6  
82-304 עדשות מגע 1 4            2  
82-305 עדשות מגע 2   2              2
82-306 ראייה ירודה 1   2
82-308 נוהלי בדיקות 4   2
82-309 קליניקה אופטומטרית 2                    6
82-321 פתולוגיה כללית 2  
82-330 אופטיקה מודרנית ולייזרים 2    1  
82-331 פתולוגיה עינית   2
82-332 אופטומטריה פדיאטרית   3
82-334 טכניקות אופטומטריות מתקדמות   1
82-335 אופטומטריה סביבתית ותעסוקתית 1  
82-336 אופטיקה פיסיולוגית   2

שנה ד'

     
82-403 עדשות מגע 3 2            3 2               3
82-404 תרגילי עיניים 1                2  
  ראייה ירודה-חלק מהמרפאות    
82-406 קליניקה אופטומטרית 3                6  
82-407 תרגילי עיניים 2                     2
82-408 אופטומטריה מעשית 2  
82-409 קליניקה אופטומטרית 4-מרפאות                     6
82-410 נוירואנטומיה ונוירופיסיולוגיה של המוח והקשר לעין   2
82-411 אימונולוגיה   2
82-412 גנטיקה   2
82-413 פרקים נבחרים באופטומטריה   2
82416

שיטות מחקר במערכת הראייה-ממדע בסיסי ועד ניסוי קליני

 

   
82-420 פרמקולוגיה כללית ועינית 4  
82-424 אורתופטיקה 1 2  
82-425 אורתופטיקה 2   2
82-431 פתלוגיה עינית 2 2  
82-433 אופטומטריה גריאטרית 1  
82-442 ניהול קליניקה אופטומטרית 1  
82-443 סמינריון   2
82-444 בחינת גמר עיונית    

 

סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 100.

 לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה.