הספריה

ספרי אופטומטריה נמצאים בספריה למדעי החיים.

לאתר הספריות: http://www.biu.ac.il/lib