ד"ר אבירן יצחקי

ד"ר
ד"ר אבירן יצחקי
דוא"ל: 

קורסים

82-102 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה כללית

82-103אנטומיה כללית

82-204 פיסיולוגיה של הראייה

82-410 נורואנטומיה ונוירופיסיולוגיה של המוח והקשר לעין