מר פיליפ פיין

דוא"ל: 

קורסים

82-305 עדשות מגע  שנה ג'

82-403 עדשות מגע שנה ד'