ד"ר ליאונרד רוטקוף

ד"ר
ד"ר ליאונרד רוטקוף
דוא"ל: 

קורסים

82-212 אנטומיה ופיסיולוגיה עינית

82-321 פתולוגיה כללית

82-408 אופטומטריה מעשית

82-420 פרמקולוגיה כללית ועינית