הספריה

ספרי אופטומטריה נמצאים בספריה למדעי החיים.

לאתר הספריות: http://lib.biu.ac.il/