קורסים

קישור לאתר מערכת שעות של האוניברסיטה

https://dory.os.biu.ac.il/BIH/

 

קורסי המגמה - תואר ראשון

 

 ה-הרצאה/ת-תרגיל/מ-מעבדה

 

   

סמסטר א'

סמסטר ב'

שנה א'

  ה      ת     מ ה     ת      מ
82-101 ביולוגיה כללית וביולוגיה של התא 2  
82-102 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה כללית   6
82-103 אנטומיה כללית 2  
82-104 פיסיקה כללית 1 3      2  
82-105 פיסיקה כללית 2   3     2
82-106 פיסיקה כללית מעבדות                   2
82-107 מתמטיקה 2      2  
82-109 אופטיקה כללית 1 3      2     2  
82-110 אופטיקה כללית 2   3    2        2
82-116 כימיה כללית וכימיה אורגנית 3      1      
82-117 ביוכימיה   4
82-119 מבוא לבדיקות אופטומטריות   1
82-120 אופטיקה של הראייה 2 2

שנה ב'

     
82-201 נוהלי בדיקות 1 4  
82-202 נוהלי בדיקות 1-מרפאות               6  
82-204 פיזיולוגיה של הראיה 6  
82-206 מיקרוביולוגיה   2               2
82-209 נוהלי בדיקות 2   4
82-210 נוהלי בדיקות -מרפאות                     6
82-211 עדשות אופטלמיות 3  
82-212 אנטומיה ופיזיולוגיה עינית   6
82-213 עדשות אופלמיות   3
82-214 אופטיקאות 1 1            3  
82-215 אופטיקאות 2                     3
82-216 תפיסה תחושתית של הראייה 1 2  
82-217 תפיסה תחושתית של הראייה 2   2
82-218 אופטיקה פיסיולוגית 1   2

שנה ג'

     
82-301 נוהלי בדיקות 3 2  
82-302 קליניקה אופטומטרית 1-מרפאות               6  
82-304 עדשות מגע 1 4            2  
82-305 עדשות מגע 2   2              2
82-306 ראייה ירודה 1   2
82-308 נוהלי בדיקות 4   2
82-309 קליניקה אופטומטרית 2                    6
82-321 פתולוגיה כללית 2  
82-330 אופטיקה מודרנית ולייזרים 2    1  
82-331 פתולוגיה עינית   2
82-332 אופטומטריה פדיאטרית   3
82-334 טכניקות אופטומטריות מתקדמות   1
82-335 אופטומטריה סביבתית ותעסוקתית 1  
82-336 אופטיקה פיסיולוגית 2   2

שנה ד'

     
82-403 עדשות מגע 3 2            3 2               3
82-404 תרגילי עיניים 1                2  
82-405 ראייה ירודה-חלק מהמרפאות    
82-406 קליניקה אופטומטרית 3                6  
82-407 תרגילי עיניים 2                     2
82-408 אופטומטריה מעשית   2       2
82-409 קלינינקה אופטומטרית 4-מרפאות                     6
82-416 שיטות מחקר במערכת הראייה   2
82-411 אימונולוגיה   2
82-412 גנטיקה   2
82-415 חוק ואתיקה 2  
82-420 פרמקולוגיה כללית ועינית 4  
82-424 אורתופטיקה 1 2  
82-425 אורתופטיקה 2   2
82-431 פתלוגיה עינית 2 2  
82-433 אופטומטריה גריאטרית 1  
82-442 ניהול קליניקה אופטומטרית 1  
82-443 סמינריון   2
82-444 בחינת גמר עיונית    

 

סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 100.

 לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה