מידע לתלמידי תואר שלישי

על סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל להרשם ל: 

3 סמינריונים מהרשימה המוצעת, בכל שנה סמנריון אחד

1 סמנריון דוקטורנטים בשנה רביעית בה מציגים עבודה (רישום לקוד 80-900-03 או 80900-04 תלוי בסמסטר, הרישום נעשה ע"י המחלקה) 

קורס חובה ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים 80534-  1.5 ש"ש

ולהשלים ל8 שש לתואר מתוך רשימת הקורסים במדעי הראיה או במדעי החיים

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקורסים אלו ללא נקודות זכות:

80-769-01 קוד הדוקטורט

80-900-01 סמינריון המחלקתי

80900-02 סמינר הדוקטורנטים

סה"כ 8 ש"ש לתואר שלישי רגיל (לא כולל חובת קורסים ביהדות/כלליים)

 

מסלול משולב

סטודנטים לתואר שלישי במסלול משולב חייבים 5 ש"ש  לכל התואר (לא כולל יהדות). 

5 הש"ש הנ"ל כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

1 סמינריונים מהרשימה המוצעת

קורס חובה ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים 80534-  1.5 ש"ש

ולהשלים ל-5 שש לתואר מתוך רשימת הקורסים במדעי הראיה או במדעי החיים

בשנה האחרונה לתואר יש  להציג את עבודתכם בסמינר הדוקטורנטים - שווה ערך לסמינריון נוסף (רישום לקוד 80-900-03 או 80900-04 תלוי בסמסט, הרישום נעשה ע"י המחלקה) 

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקורסים אלו ללא נקודות זכות:

80-769-01 קוד הדוקטורט

80-900-01 סמינריון המחלקתי

80900-02 סמינר הדוקטורנטים

 

עבור כל קורס שאינו מהפקולטה יש להגיש בקשה להכללה או אם מדובר בקורס חיצוני לאוני' בקשה להכרה בלימודים בין מוסדיים (ראה טפסים לתואר שלישי)

סה"כ 5 ש"ש לתואר שלישי רגיל (לא כולל חובת קורסים ביהדות/כלליים)