פרופ' קנט קזלו

פרופ'
מרצה
פרופ' קנט קזלו
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

 

  1. Birnbaum M,Koslowe K,Sanet R. Amblyopia therapy as a function of  age; American Journal of Optometry and Physiological Optics,May,1977.

 

  1. Yinon,U,Koslowe,KC,et.al. Lid suture myopia in developing chicks: optical and structural considerations.Current Eye Research 2:877-882,1982/83.

 

  1. Yinon,U,Koslowe,KC. Eyelid closure effects on the refractive error of the eye in dark  and in light reared kittens; Amer.Journal of Optometry and

     Physiological Optics, 61:271-273,1984.     

 

  1. Yinon,U,Koslowe,KC,Rassin,MI.The optical effects of eyelid closure on the eyes of kittens reared in light and in dark; Current Eye Research 3:431-439,1984.

 

  1. Yinon,U,Koslowe,KC. Hypermetropia in dark reared chicks and the effect of lid suture;Vision Research 26:999-1006,1986.

 

  1. Koslowe,KC. Binocular Vision,Coding Tests and Classroom Achievement; Journal of Behavioral Optometry 2:16-19,1991.

 

  1. Koslowe,KC, Rosner,M,et.al. The efficacy of the Accommotrac in controlling myopia; Optometry and Vision Science,May,1991.

 

  1. Koslowe KC. The addition of Optometric services to a reading disability clinic. Mar.1995, Journal of Behavioral Optometry.

 

  1. Koslowe KC. Refractive Errors and Visual Anomalies as Related to the Degree of Retardation in a Down’s Syndrome Population, Journal of   Behavioral Optometry, Volume 9,Number 1:7-11,1998

 

10. Koslowe KC. Manual for Eye Evaluation Procedures (published in Hebrew) 1998

 

11. Koslowe K, Yinon U, et.al. A Multi-disciplinary Diagnostic Treatment Approach with Institutionalized and Mentally Retarded Adults: Initial Report of Ocular and Visual Findings. Journal of Behavioral Optometry Volume 10 Number 3, 58-61, 1999

 

12. Merrick J, Koslowe KC. Visual Concerns in Down's Syndrome. International Journal of Adolescent Medicine and Health, Vol.12, No.1, January-March 2000

 

13. Merrick J, Koslowe K. Refractive Errors and Visual Anomalies in Down's Syndrome. Journal on Down's Syndrome Research and Practice, December 2000.

 

14. Shpirer A, Yinon U, Koslowe KC. Rotating polarized occlusion in the treatment of Amblyopia. December 2001, Volume 12, Journal of Behavioral Optometry

 

15. Merrick J, Koslowe K. Refractive errors and visual anomalies in Down's Syndrome. Down Syndrome Research and Practice 2001;6(3):131-133.

 

16. Koslowe K, Merrick J, et.al. Incidence of Ocular pathology and Strabismus in a Mentally retarded population. Journal of Behavioral Optometry ,May 2003

 

17. Koslowe K, Harris P, Kitchener G. A Manual for the Performance of Near Retinoscopy. Optometric Extension Program 2003

 

18. Goldstand S, Koslowe K, Parush S. Visual factors and academic performance among typical 7th graders: A more significant relationship than we thought? American Journal of Occupational Therapy August 2005

 

19. Koslowe K, Bergwerk K,  Yinon U,  Merrick J. Ocular Findings in Canavan’s Disease,  Optometry and Vision Development  Vol. 38, #3 August 2007

 

20. Koslowe K, Bergwerk K,  Yinon U,  Merrick J. Ocular Findings in Rett’s Syndrome, Submitted for publication Journal of Behavioral Optometry June 2009, accepted pending minor revisions July 2009

 

21. Koslowe K. The Near Retinoscopies. Submitted for publication Journal of Behavioral Optometry January 2008 , accepted pending minor revisions July 2009.

 

22. Koslowe K, Glassman T, Tzanani-Levi C, Shneor E. Another look at accommodative amplitude determination: Pull-away versus Push-up Method. Accepted for publication Optometry and Vision Development October 2009.

 

23. Koslowe K, Tanami S, Beinenfeld N, Shneor E. The relationship between phoria and visual organization in first and second grade children on the Gesell Copy Form Test. Accepted for publication Optometry and Vision Development October 2009.

 

24. Koslowe KC, Miller D, Weinberger Y, Shneor E. A new concept in phoria testing: the monocular phoria test and its implications. Accepted for publication Optometry and Vision Development October 2009.

 

25. Sassonov O, Sassonov Y, Koslowe KC, Shneor E. The effect of test sequence on measurement of positive and negative fusional vergence. Accepted for publication Optometry and Vision Development October 2009.

 

26. Koslowe KC, Stollman E. A history of Israeli optometry- 10 year update. Accepted for publication Optometry and Vision Development October 2009.

 

27. Koslowe KC, Rozentzvaig L, Rosner M, Yinon U. The involvement of the retina in the development of myopia in a model eye of chicks. Submitted to Clinical and Experimental Optometry September 2009

 

קורסים

82-120 אופטיקה של הראייה 1

82-121 אופטיקה של הראייה 2

82-216 תפיסה תחושתית של הראייה א'

82-217 תפיסה תחושתית של הראייה ב'

82-218 אופטיקה פיסיולוגית 1

82-332 אופטומטריה פדיאטרית

82-334 טכניקות אופטומטריות מתקדמות

82-335 אופטומטריה סביבתית ותעסוקתית

82-336 אופטיקה פיסיולוגית 2

82-404 תרגילי עיניים 1

82-406 קליניקה אופטומטרית 3

82-407 תרגילי עיניים 2

82-409 קליניקה אופטומטרית 4

82-433 אופטומטריה גיריאטרית

82-442 ניהול קליניקה אופטומטרית

82-443 סמינריון

תחומי מחקר

 

אופטומטריה פדיאטרית/התפתחותית

ראיה דו-עינית ולמידה

עין עצלה

תופעות אוקולריות באוכלוסיות מיוחדות

אימון חזותי ממוחשב

אמצעי התקשורת