קליניקה אופטומטרית

סטודנטים לאופטומטריה משנה שניה ללימודיהם נחשפים לעבודה מעשית בתחום.

בשנה שנייה סטודנטים בקורס זה מתחילים להכיר את מהלך בדיקת הראיה תוך תרגול מעשי אחד על השני. בשנה זו לומדים את הטכניקות הדרושות לביצוע בדיקה מקיפה על מערכת הראייה של כל מטופל. זה כולל: הכרת תופעות שכיחות באוכלוסיה המטופלת, חדות ראיה, בדיקות למשקפיים ועדשות מגע, בדיקות של איכות שיתוף פעולה הדו-עיני הכוללות: בדיקות לפזילות, עיניים עצלות ומקרים מיוחדים אחרים.

בשנה זו הדגש הוא על ביצוע מדוייק של הטכניקות והוצאת ממצאים אמינים, בשלה הבא הסטודנט ילמד לפענח את הממצאים שיתקבלו כדי שיוכל לקבל החלטות ומסקנות קליניות לגבי כל מטופל.

בשנה השלישית הסטודנטים ישפרו את ביצועי הטכניקות המקובלות וילמדו טכניקות מתוחכמות ומתקדמות יותר. לקראת הסמסטר השני הסטודנט יתחיל בדיקות אופטומטריות מקיפות על אנשים מכלל האוכלוסיה בפיקוח צמוד של ד"ר לאופטומטריה. הדגש בשנה זאת הוא על רצף הבדיקה ופיענוח של הממצאים.

לקראת סוף השנה הסטודנט יתרגל קבלת החלטות מעשיות כולל: מתן משקפיים ו/או עדשות מגע מתן אביזרים מיוחדים במקרה הצורך והמלצות לטיפול נלווה אופטומטרי ו/או רפואי.

בשנה הרביעית הסטודנט יתמקד בצבירת ניסיון קליני במרפאות השונות של המחלקה ויתבקש לקבל החלטות קליניות לכל מצב ועניין.

הסטודנט תמיד מלווה בפיקוח ד"ר לאופטומטריה שיעזור בפיענוח מקרים מיוחדים ותהליכי קבלת החלטות.

בסוף שנה רביעית הסטודנט יהיה מוכן לטפל בכלל האוכלוסיה הקיימת בכוחות עצמו.