מידע אישי לסטודנט

הסבר כללי על אתר המידע האישי לסטודנט וקישור : 

https://dory.os.biu.ac.il/AIS/