מידע לסטודנטים

 

הסבר כללי על אתר המידע האישי לסטודנט וקישור : 

https://www.universities-colleges.org.il/P32473/

 

הנחיות למתן פטורים שנה א על סמך לימודים קודמים

בתחילת שנת הלימודים תלמידי שנה ב' נדרשים לרכוש ערכה אישית של:

  1. אופטלמוסקופ-רטינוסקופ
  2. סרגל PD
  3. אוקלודר

הרכישה תהיה במרוכז לכל הכיתה ע"י נציג של אותה שנה.

 

לאתר קטלוג הקורסים  לחץ כאן

 

מספר נקודות זכות לתואר ראשון: 99

לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה.

 

הנחיות למתן פטורים שנה א על סמך לימודים קודמים

כל בקשת פטור על סמך לימודים קודמים חייבת לעבור קודם את וועדת סטטוס.

 * לסטודנטים/ות המבקשים פטור על סמך לימודים אקדמאים קודמים יש להגיש בקשה למדור סטטוס ולצרף לבקשה תעודת בגרות מקורית או תעודת בגרות מאושרת ע"י משרד החינוך וכן גיליון ציונים מפורט, רשמי וחתום מטעם המוסד בו למדתם.

החומר ימסר בידי הסטודנט/ית לעיון ואישור ראש המחלקה ויועבר על ידו להמשך טיפול סטטוס.

מכתב אישור מתן הפטור ישלח לסטודנט/ית.

שימו לב! יש להגיש את הבקשות לפטורים עד חודש מתחילת שנת הלימודים.

https://dory.os.biu.ac.il/AIS/