מידע אישי לסטודנט

הסבר כללי על אתר המידע האישי לסטודנט וקישור : 

https://www.universities-colleges.org.il/P32473/

https://dory.os.biu.ac.il/AIS/