תקנון המגמה - כללי מעבר

תקנון 2013-2014_khdsh.pdf

 התקנון מתעדכן במהלך כל השנה , באחריות הסטודנט להתעדכן באתר.

תקנון /files/optometrics/shared/tqnvn_hmgmh_2014-2015.pdf