פירוט תכנית הלימודים - תואר ראשון חד חוגי אופטומטריה - תשפ"ד

פירוט תכנית הלימודים-תואר ראשון חד חוגי אופטומטריה-תשפ"ד

שנה א'

שע' סמ' ב

שע' סמ' א

שם הקורס

מספר קורס

סמס

שנה

 

2

ביולוגיה כללית וביולוגיה של התא

82-101-01

א

 

 

3

פיסיקה כללית 1- הרצאה

82-104-01

א

 

 

2

פיסיקה כללית 1- תרגיל

82-104-02,03

א

 

3

 

פיסיקה כללית 2- הרצאה

82-105-01

ב

 

2

 

פיסיקה כללית 2- תרגיל

82-105-02,03

ב

 

2

 

פיסיקה כללית מעבדות

82-106-01

ב

 

 

2

מתמטיקה

82-107-01

א

 

 

2

מתמטיקה- תרגיל

82-107-02

א

 

2

2

אופטיקה כללית 1- הרצאה

82-118-01

א+ב

 

1

1

אופטיקה כללית 1- תרגיל

82-118-02,03

א+ב

 

2

 

אופטיקה כללית 1- מעבדה

82-118-04,05

ב

 

4

 

ביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה

82-113-01

ב

 

2

 

סטטיסטיקה

82-115-01

א

 

 

4

כימיה כללית וכימיה אורגנית

82-116-01

א

 

4

 

ביוכימיה

82-117-01

ב

 

 

2

מבוא לאופטומטריה

82-125-01

א

 

3

 

אופטיקה של הראייה ואופטיקה פיזיולוגית

82-126-01

ב

 

ש"ס: 45   

נ"ז: 22.5

(1 נ"ז = 1 ש"ש)

שנה ב'

שע' סמ' ב

שע' סמ' א

שם הקורס

מספר קורס

סמס

שנה

 

3

נוירופיזיולוגיה של הראייה א'

82-204-01

א

 

3

 

נוירופיזיולוגיה של הראייה ב'

82-205-01

ב

 

2

 

מיקרוביולוגיה

82-206-01

ב

 

 

3

עדשות אופטלמיות א'

82-211-01

א

 

3

3

אנטומיה ופיזיולוגיה עינית

82-212-01

שנתי

 

3

 

עדשות אופטלמיות ב'

82-213-01

ב

 

 

2

אופטיקאות 1- הרצאה

82-214-01

א

 

 

3

אופטיקאות 1-  מעבדה

82-214-02,03,04,05

א

 

3

 

אופטיקאות 2- מעבדה

82-215-02,03,04,05,

ב

 

 

2

תפיסה תחושתית של הראייה 1

82-216-01

א

 

2

 

תפיסה תחושתית של הראייה 2

82-217-01

ב

 

2

 

וירולוגיה רפואית

82-219-01

ב

 

2

 

פתולוגיה כללית

82-223-01

ב

 

2

 

ראיה דו עינית

82-225-01

ב

 

 

4

אנטומיה ופיסיולוגיה כללית

82-227-01

א

 

 

4

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 1- הרצאה

82-230-01

א

 

4

 

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 2- הרצאה

82-231-01

ב

 

 

3

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 1- מרפאה

82-232           01-06

א

 

3

 

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 2- מרפאה

82-233                   01-06

ב

 

 

ש"ס: 56

נ"ז: 28

(1 נ"ז = 1 ש"ש)

 

שנה ג'

שע' סמ' ב

שע' סמ' א

שם הקורס

מספר קורס

סמסטר

שנה

 

4

עדשות מגע 1- הרצאה

82-304-01

א

 

 

1

עדשות מגע 1- מרפאה

82-304-02,03,04,05

א

 

2

 

עדשות מגע 2- הרצאה

82-305-01

ב

 

1

 

עדשות מגע 2- מרפאה

82-305-02,03,04,05

ב

 

2

 

ראייה ירודה 1

82-306-01

ב

 

2

 

אופטיקה מודרנית ולייזרים- הרצאה

82-330-01

א

 

2

2

פתולוגיה עינית- מקטע קדמי

82-318-01

שנתי

 

2

2

פתולוגיה עינית- מקטע אחורי

82-331-01

שנתי

 

 

2

גנטיקה

82-312-01

א

 

 

2

אופטומטריה פדיאטרית

82-332-01

א

 

 

2

אימון חזותי ואורטופטיקה- תיאוריה

82-338-01

א

 

2

 

אימון חזותי ואורטופטיקה- קליניקה

82-343-01,02,03

ב

 

 

2

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 3- הרצאה

82-350-01

א

 

2

 

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 4- הרצאה

82-351-01

ב

 

 

6

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 3- מרפאה

82-352-01,02,03,04,05,06,07

א

 

6

 

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 4- מרפאה

82-353-01,02,03,04,05,06,07

ב

 

1

 

שיטות בדיקה קליניקות- הרחבה           

82-354-01

ב

 

2

 

אימונולוגיה

82-311-01

ב

 

 

ש"ס: 47

נ"ז: 23.5

(1 נ"ז = 1 ש"ש)

 

שנה ד'

שע' סמ' ב

שע' סמ' א

שם הקורס

מספר קורס

סמסטר

שנה

2

2

עדשות מגע 3- הרצאה

82-403-01

שנתי

 

3

3

עדשות מגע 3- מרפאה

82-403-02,03,04,05

שנתי

 

 

2

אופטומטריה מעשית

82-408-01

א

 

2

 

פרקים נבחרים באופטומטריה

82-413-01

ב

 

 

4

פרמקולוגיה כללית ועינית

82-420-01

א

 

 

2

אפידמיולוגיה וביו סטטיסטיקה

82423-01

א

 

 

2

אורתופטיקה 1

82-424-01

א

 

2

 

אורתופטיקה 2

82-425-01

ב

 

 

2

אימון חזותי ואורטופטיקה- קליניקה 1

82-430-01,02,03,04,05,06,07

א

 

2

 

אימון חזותי ואורטופטיקה- קליניקה 2

82-432-01,02,03,04,05,06,07

ב

 

1

 

אופטומטריה גריאטרית

82-433-01

ב

 

 

6

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 5- קליניקה

82-440-01-13

 

א

 

6

 

תיאוריות ושיטות בדיקה אופטומטריות 6- קליניקה

82-441-01-13

ב

 

3

 

סמינריון

82-443-01

ב

 

 

 

בחינת גמר עיונית

82-444-01

 

 

 

ש"ס: 44

נ"ז: 22

(1 נ"ז = 1 ש"ש)

 

סה"כ לתואר: 96 נ"ז

קורס ליבה מסומן בשחור בולט