פארטנאי אבי

פארטנאי אבי
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
טלפון: 
Research subject: 
לחקור את ההשפעה של ליקויים בתפקודי הראייה על קריאה והתנהגות. במקביל אנו נבחן האפקטיביות של תרגילי ראייה אופטומטריים כפתרון.