ד"ר מקסין שפיגלר

קורסים

82-202 נוהלי בדיקות 1

82-210 נוהלי בדיקות  2

82-302 קליניקה אופטומטרית 1

82-309 קליניקה אופטומטרית 2

82-406 קליניקה אופטומטרית 3

82-409 קליניקה אופטומטרית 4