ד"ר שלמה שריידר

ד"ר
ד"ר שלמה שריידר
טלפון: 
משרד: 

קורסים

82-119 מבוא לבדיקות אופטומטריות

82-201 נוהלי בדיקות 1

82-209 נוהלי בדיקות 2

82-301 נוהלי בדיקות 3

82-302 קליניקה אופטומטרית 1

82-304 עדשות מגע 1

82-305 עדשות מגע 2

82-306 ראייה ירודה 1

82-309 קליניקה אופטומטרית 2

82-331 פתולוגיה עינית

82-408 אופטומטריה מעשית

82-424 אורתופטיקה 1

82-425 אורתופטיקה 2

82-431 פתלוגיה עינית 2

82-444 בחינת גמר עיונית