מבנה הלימודים והדרישות לתואר ראשון מדעי (BSc) באופטומטריה

להרשמה

לימודי התואר הראשון באופטומטריה (BSc) נלמדים בהיקף של מסלול מורחב, חד חוגי, ונמשכים ארבע שנים. הלימודים מתקיימים במסגרת תוכנית שבועית מלאה וללא אפשרות בחירה.

תוכנית הלימודים היא קלינית מדעית ותאורתית ומורכבת משלבים כאשר אין אפשרות לדלג על שלב כל שהוא במהלך הלימודים.

בסוף כל שנת לימודים צוות המרצים, המרצות, וראש בית הספר יחליטו על סמך הישגי הסטודנטים/ות מי ימשיך בלימודי אופטומטריה. סטודנט/ית שעברו את כל הקורסים יעברו לשנה הבאה ללא הסתייגויות. במידה וסטודנט/ית נכשלו באחד או יותר מהקורסים לא ניתן יהיה להתקדם לשנה הבאה, זאת בהתאם לחוזר הכללים למעבר משנה לשנה שהופץ בין הסטודנטים, ויופץ שנית בזמן הכנת תוכנית הלימודים.

 

בנוסף ללימודי אופטומטריה, הסטודנטים/ות מתבקשים ללמוד את הקורסים הבאים:

-5 קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 10 שעות שנתיות

 

  

להנחיות למתן פטורים שנה א על סמך לימודים קודמים

בתחילת שנת הלימודים תלמידי שנה ב' נדרשים לרכוש ערכה אישית של:

  1. אופטלמוסקופ-רטינוסקופ
  2. סרגל PD
  3. אוקלודר

הרכישה תהיה במרוכז לכל הכיתה ע"י נציג של אותה שנה.

 

לאתר הסילבוסים תשע"ט  לחץ כאן

 

מספר נקודות זכות לתואר ראשון: __

לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה.

 

הנחיות למתן פטורים שנה א על סמך לימודים קודמים

כל בקשת פטור על סמך לימודים קודמים חייבת לעבור קודם את וועדת סטטוס.

 * לסטודנטים/ות המבקשים פטור על סמך לימודים אקדמאים קודמים יש להגיש בקשה למדור סטטוס ולצרף לבקשה תעודת בגרות מקורית או תעודת בגרות מאושרת ע"י משרד החינוך וכן גיליון ציונים מפורט, רשמי וחתום מטעם המוסד בו למדתם.

החומר ימסר בידי הסטודנט/ית לעיון ואישור ראש המחלקה ויועבר על ידו להמשך טיפול סטטוס.

מכתב אישור מתן הפטור ישלח לסטודנט/ית.

שימו לב! יש להגיש את הבקשות לפטורים עד חודש מתחילת שנת הלימודים.