מר אבי פארטנאי

מר
ראש המעבדה לאימון חזותי
מר אבי פארטנאי
דוא"ל: